Môn GDCD Lớp 11 Quy luật giá trị trong sản xuất yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo thời gian như thế nào đối với tổng hàng hóa? A. Thời gian lao động

Question

Môn GDCD Lớp 11 Quy luật giá trị trong sản xuất yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo thời gian như thế nào đối với tổng hàng hóa?
A. Thời gian lao động cá biệt = thời gian lao động xã hội cần thiết.
B. Thời gian lao động cá biệt > thời gian lao động xã hội cần thiết.
C. Tổng thời gian lao động cá biệt = Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.
D. Tổng thời gian lao động cá biệt > Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.
Quy luật giá trị quy định trong lưu thông phải dựa trên cơ sở nào để trao đổi hàng hóa?
A. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
B. Thời gian lao động cá biệt.
C. Thời gian cần thiết.
D. Thời gian hao phí.
Khi áp dụng khoa học – công nghệ vào trong sản xuất, giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi nhưng năng suất lao động tăng làm cho
A. Lượng giá trị của một hàng hóa tăng và lợi nhuận tăng.
B. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận giảm.
C. Lượng giá trị của một hàng hóa tăng và lợi nhuận giảm.
D. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận tăng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 19 phút 2022-07-21T10:37:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:39:17+00:00

  Quy luật giá trị trong sản xuất yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo thời gian như thế nào đối với tổng hàng hóa?

  A. Thời gian lao động cá biệt = thời gian lao động xã hội cần thiết.

  B. Thời gian lao động cá biệt > thời gian lao động xã hội cần thiết.

  C. Tổng thời gian lao động cá biệt = Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

  D. Tổng thời gian lao động cá biệt > Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

  Quy luật giá trị quy định trong lưu thông phải dựa trên cơ sở nào để trao đổi hàng hóa?

  A. Thời gian lao động xã hội cần thiết.

  B. Thời gian lao động cá biệt.

  C. Thời gian cần thiết.

  D. Thời gian hao phí.

  Khi áp dụng khoa học – công nghệ vào trong sản xuất, giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi nhưng năng suất lao động tăng làm cho

  A. Lượng giá trị của một hàng hóa tăng và lợi nhuận tăng.

  B. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận giảm.

  C. Lượng giá trị của một hàng hóa tăng và lợi nhuận giảm.

  D. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận tăng. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )