Môn GDCD Lớp 11 Sản phẩm nào sau đây không được gọi là hàng hóa A. Mua cá tôm ở chợ về ăn B. TV được mua ở của hàng C, Rau trồng ngoài vườn ăn D> Rau đ

Question

Môn GDCD Lớp 11 Sản phẩm nào sau đây không được gọi là hàng hóa
A. Mua cá tôm ở chợ về ăn
B. TV được mua ở của hàng
C, Rau trồng ngoài vườn ăn
D> Rau được mua ngoài chợ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 22 phút 2022-07-30T07:48:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T07:49:30+00:00

  Sản phẩm nào sau đây không được gọi là hàng hóa

  A. Mua cá tôm ở chợ về ăn

  B. TV được mua ở của hàng

  C. Rau trồng ngoài vườn ăn

  → Vì hàng hoá được dùng để trao đổi (mua bán)

  D. Rau được mua ngoài chợ

  0
  2022-07-30T07:49:34+00:00

  A . Mua cá tôm ở chợ về ăn : Hàng hóa

  B . TV được mua ở cửa hàng : Hàng hóa

  C . Rau trồng ngoài vườn ăn : Không được gọi là hàng hóa 

  ⇔ Câu C không đc gọi là hàng hóa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )