Môn GDCD Lớp 11 Sức lao động là gì? Những đối tượng nào không có sức lao động?

Question

Môn GDCD Lớp 11 Sức lao động là gì? Những đối tượng nào không có sức lao động? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 8 tháng 2022-09-01T16:06:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T16:07:35+00:00

  – Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất, trí tuệ và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị thặng dư nào đó.

  – Những đối tượng không có sức lao động là con chưa thành niên,vợ,chồng;người già và những người có mắc bệnh nặng trong người.

  0
  2022-09-01T16:07:35+00:00

  Sức lao động  là toàn bộ năng lực thể chất, trí tuệ và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị thặng dư nào đó. 

  Hay còn đc nói  sức lao động là khả năng lao động của mỗi người trong quá trình sản xuất, kinh doanh hay lực lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Sức lao động là khả năng lao động còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong quá trình làm việc.

  Đối tượng ko còn sức lao động đó là :

  Thương binh , người tàn tật , người đã nghỉ hưu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )