Môn GDCD Lớp 11 trong nền kinh tế hàng hóa giá trị của hàng hóa chỉ được tính đến khi hàng hóa đó? A.đc đem ra trao đổi B.đã được sản xuất ra C.được đe

Question

Môn GDCD Lớp 11 trong nền kinh tế hàng hóa giá trị của hàng hóa chỉ được tính đến khi hàng hóa đó?
A.đc đem ra trao đổi B.đã được sản xuất ra C.được đem ra tiêu dùng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 7 tháng 2022-08-20T19:35:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T19:36:43+00:00

  A. được đem ra trao đổi

  Lời giải: Trong nền kinh tế hàng hoá, giá trị của hàng hoá chỉ được tính đến khi hàng hóa đó được đem ra trao đổi. 

  0
  2022-08-20T19:36:52+00:00

  trong nền kinh tế hàng hóa giá trị của hàng hóa chỉ được tính đến khi hàng hóa đó?

  A.đc đem ra trao đổi

  B.đã được sản xuất ra

  C.được đem ra tiêu dùng.

  D.đã được bán cho người mua

  khoanh d  . vì bán ra thì mới đc lãi và gái trị hàng hóa !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )