Môn GDCD Lớp 12 Các phương pháp học tập dự án , truy vấn dựa trên vấn đề , khám phá và lớp học đảo ngược đều yêu cầu học sinh tham gia vào–

Question

Môn GDCD Lớp 12 Các phương pháp học tập dự án , truy vấn dựa trên vấn đề , khám phá và lớp học đảo ngược đều yêu cầu học sinh tham gia vào…….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 1 giờ 2022-12-31T15:09:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn GDCD Lớp 12 Các phương pháp học tập dự án , truy vấn dựa trên vấn đề , khám phá và lớp học đảo ngược đều yêu cầu học sinh tham gia vào–

Question

Môn GDCD Lớp 12 Các phương pháp học tập dự án , truy vấn dựa trên vấn đề , khám phá và lớp học đảo ngược đều yêu cầu học sinh tham gia vào…….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 1 giờ 2022-12-31T15:02:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T15:03:48+00:00

  Các cuộc điều nha nhé

  @ara boss ris 

  xin ctlhn

  0
  2022-12-31T15:04:11+00:00

  Đáp án: các cuộc điều tra

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )