Môn GDCD Lớp 12 Câu 1: Cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là quyền của công dân được áp dụng trong hoạt động nào? * A. Tham gia khiếu nạ

Question

Môn GDCD Lớp 12 Câu 1: Cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là quyền của công dân được áp dụng trong hoạt động nào? *
A. Tham gia khiếu nại và tố cáo.
C. Tham gia bầu cử và ứng cử.
B. Tham gia học tập và sáng tạo.
D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Câu 2: Thi hành pháp luật được thể hiện nội dung nào sau đây? *
A.Người có thu nhập hợp pháp.
B. Người có việc làm ổn định.
C. Mọi người đều phải nộp thuế cho nhà nước.
D. Người thu nhập cao nộp thuế cho nhà nước.
Câu 3: A và B là vợ chồng, một hôm A phát hiện B tàng trữ ma túy. A khuyên B từ bỏ công việc này, B không đồng ý nên A đã báo cho cơ quan công an. Trong trường hợp này A đã *
A . sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 4: Ai dưới đây có quyền bầu cử? *
A. Người đang bị tạm giam.
B. Người mất năng lực hành vi dân sự.
C. Người đang chấp hành hình phạt tù.
D. Người đang bị tước quyền bầu cử.
Câu 5: Công dân cần phải làm gì để thực hiện tốt các quyền dân chủ của mình? *
A. Thường xuyên xem báo, đài.
B. Đấu tranh những việc làm trái pháp luật.
C. Ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ.
D. Tìm hiểu kỹ những quy định của các luật.
Câu 6: Người nào sau đây không được thực hiện quyền ứng cử? *
A. Người chưa được xóa án tích.
B. Linh mục nhà thờ.
C. Người có đạo.
D. Người dân tộc thiểu số.
Câu 7:công dân việt nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài có dược quyền bầu cử không?
A. có
B. không
Câu 8:Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu Ịao động s, sau khi nhận tiền đặt cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh c đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bất giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? *
A. Ông D, anh T, anh Y.
B, Ông D, bà H.
C. Ông D, anh T, anh c.
D. Anh Y, anh T, anh c.
Câu 9: Anh A là thành viên tổ bầu cử đã nói với chị B nên gạch bỏ tên của ứng cử viên C. Vậy hành vi của anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? *
A. phổ thông.
B. bình đẳng.
C. bỏ phiếu kín.
D. trực tiếp.
Câu 10:Việc nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp 2013 trước khi ban hành là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền tự do dân chủ.
C. Quyền tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước.
D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Mọi người giúp em mấy câu này với ạ, em cảm ơn ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 7 tháng 2022-08-20T21:03:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T21:05:11+00:00

  1c 2a 3d 4b 5c 6a 7b 8c 9c 10a

  0
  2022-08-20T21:05:19+00:00

  1c

  2a

  3d

  4b

  5c

  6a

  7b

  8c

  9c

  10a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )