Môn GDCD Lớp 12 Câu 35. Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân? A. Học viện an ninh nhân dân. B. Học viện cảnh sát nhân dân

Question

Môn GDCD Lớp 12 Câu 35. Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
A. Học viện an ninh nhân dân.
B. Học viện cảnh sát nhân dân.
C. Học viện khoa học quân sự.
D. Học viện tình báo.
Câu 36. Ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?
A. 30/4.
B. 22/12.
C. 15/8.
D. 19/8. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 31 phút 2022-07-21T09:57:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T09:59:00+00:00

  Câu 35. Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

  A. Học viện an ninh nhân dân.

  B. Học viện cảnh sát nhân dân.

  C. Học viện khoa học quân sự.

  D. Học viện tình báo

  Câu 36. Ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

  A. 30/4.

  B. 22/12.

  C. 15/8.

  D. 19/8.

  0
  2022-07-21T09:59:31+00:00

  Câu 35. Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

  A. Học viện an ninh nhân dân.

  B. Học viện cảnh sát nhân dân.

  C. Học viện khoa học quân sự.

  D. Học viện tình báo

  Chọn B

  Câu 36. Ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

  A. 30/4.

  B. 22/12.

  C. 15/8.

  D. 19/8.

  Chọn B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )