Môn GDCD Lớp 12 Ngày làm việc 10 giờ, thời gian lao động thặng dư là 6 giờ. Sau đó doanh nghiệp dổi mới các thức quản lý làm cho cường độ lao động tăng

Question

Môn GDCD Lớp 12 Ngày làm việc 10 giờ, thời gian lao động thặng dư là 6 giờ. Sau đó doanh nghiệp dổi mới các thức quản lý làm cho cường độ lao động tăng 20%. Hỏi tỷ suất giá trị thặng dư thay đổi như thế nào nếu tiền công của công nhân không thay đổi? Dùng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nào?Tại sao? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-10-04T01:22:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T01:24:20+00:00

  m’ tăng từ $100\%$ lên $180\%$

  Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian lao động tất yếu $=4$ giờ

  Thời gian lao động thặng dư $=6$ giờ

  Do tiền công của công nhân không đổi

  nên thời gian lao động tất yếu không đổi

  Thời gian lao động thặng dư tăng lên $20\%=6.1,2=7,2$ giờ

  Tỷ suất giá trị thặng dư: $m’=7.24.100\%=180\%$

  Do đó tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ $100\%$ lên $180\%$

  Mặt khác: Do tăng cường độ lao động và thời gian lao động tất yếu không đổi nên phương pháp suất xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )