Môn GDCD Lớp 6 Trách nhiệm của công dân – học sinh đối với truyền thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô? + Kể những việc em đã làm thê

Question

Môn GDCD Lớp 6 Trách nhiệm của công dân – học sinh đối với truyền thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô?
+ Kể những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm của một học sinh đối với truyền thống thanh lịch văn minh của Thủ đô?
+ Người thanh lịch, văn minh sẽ nhận được tình cảm gì từ những xung quanh? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2022-03-29T05:37:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T05:39:05+00:00

  + Trách nhiệm của công dân – học sinh đối với truyền thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô.

  – Giữ gìn và phát huy nếp sống thanh lịch, văn minh: trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội. 
  – Phê phán những hành vi thiếu văn hóa 

  + Kể những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm của một học sinh đối với truyền thống thanh lịch văn minh của Thủ đô:

  – Đi nhẹ, nói khẽ

  – Tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ những người khó khăn

  + Người thanh lịch, văn minh sẽ nhận được tình cảm:

  – Sẽ được mọi người yêu quý, trân trọng

  – Được người khác nhìn vào và học hỏi

  0
  2022-03-29T05:39:32+00:00

  * Trách nhiệm của công dân – học sinh đối với truyền thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô?

  Tự hào về truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

  Có ý thức thực hiện các hành vi ứng xử thanh lịch, văn minh, đấu tranh loại trừ biểu hiện xấu, thiếu văn hóa để xây dựng một Hà Nội thanh lịch, văn minh.

  * Kể những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm của một học sinh đối với truyền thống thanh lịch văn minh của Thủ đô?

  Thể hiện từ trong sinh hoạt cá nhân đến giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội. Thể hiện trong cách ăn uống, nói năng, trong trang phục, trong cách đi, đứng, ngồi, nằm, trong giao tiếp, ứng xử

  Có hành vi, giao tiếp ứng xử có văn hóa, lịch sự, nhã nhặn, trong sáng.

  Biết học hỏi, chọn lọc, kế thừa truyền thống, biết tiếp thu những cái hay, cái mới và thể hiện trong đời sống hàng ngày.

  * Người thanh lịch, văn minh sẽ nhận được tình cảm gì từ những xung quanh?

  Sẽ được mọi người yêu quý, trân trọng.

  Sẽ được nhiều người khen ngợi, tự hào và học hỏi từ mình.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )