Môn GDCD Lớp 7 HÃy cho biết khẩu lệnh đi đều vòng phải.Đi đều vòng trái

Question

Môn GDCD Lớp 7 HÃy cho biết khẩu lệnh đi đều vòng phải.Đi đều vòng trái Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 6 phút 2022-07-25T18:24:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T18:25:48+00:00

  Khẩu lệnh đi đều vòng phải:

  Nghỉ, nghiêm đi đều bước 1,2.. Sau đó nói quay phải quay rồi tiếp tục 1,2,1,2,..

  Khẩu lệnh đi đều vòng trái:

  Nghỉ, nghiêm đi đều bước 1,2.. Sau đó nói quay trái quay rồi tiếp tục 1,2,1,2,..

  0
  2022-07-25T18:26:13+00:00

  Khẩu lệnh vòng phải là

  => vòng phải vòng 

  Khẩu lệnh vòng trái là

  => vòng trái vòng

  CHÚC BN HỌC TỐT

  MONG BN CHO 5 SAO + CTLHN

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )