Môn GDCD Lớp 7 Kể tên các cơ quan nhà nước trong nhóm cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính nhà nước ? Hãy kể tên các công việc hành chính địa phươn

Question

Môn GDCD Lớp 7 Kể tên các cơ quan nhà nước trong nhóm cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính nhà nước ? Hãy kể tên các công việc hành chính địa phương do ủy ban nhân dân (xã,phường,thị trấn) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2022-11-09T10:23:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T10:25:08+00:00

  Cơ quan quyền lực đại biểu của nhân dân bao gồm:

  – Quốc hội

  – Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

  – Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

  – Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn)

  Cơ quan hành chính nhà nước gồm :

  – Chính phủ

  – Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

  – Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

  – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )