Môn GDCD Lớp 9 Giúp mình vs ạ. Mình gấp lắm. Mình vote 5*

Question

Môn GDCD Lớp 9 Giúp mình vs ạ.
Mình gấp lắm.
Mình vote 5* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-gdcd-lop-9-giup-minh-vs-a-minh-gap-lam-minh-vote-5

in progress 0
Margaret 10 tháng 2022-07-28T22:28:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn GDCD Lớp 9 Giúp mình vs ạ. Mình gấp lắm. Mình vote 5*

Question

Môn GDCD Lớp 9 Giúp mình vs ạ.
Mình gấp lắm.
Mình vote 5* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-gdcd-lop-9-giup-minh-vs-a-minh-gap-lam-minh-vote-5

in progress 0
Nevaeh 10 tháng 2022-07-27T19:28:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn GDCD Lớp 9 Giúp mình vs ạ. Mình gấp lắm. Mình vote 5*

Question

Môn GDCD Lớp 9 Giúp mình vs ạ.
Mình gấp lắm.
Mình vote 5* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-gdcd-lop-9-giup-minh-vs-a-minh-gap-lam-minh-vote-5

in progress 0
Adalyn 1 năm 2022-05-07T21:53:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. #Creative_Team_Name#Young_Mi#No_copy

  Câu 17: A

     Xin hay nhất!!!   

  mon-gdcd-lop-9-giup-minh-vs-a-minh-gap-lam-minh-vote-5

  0
  2022-05-07T21:54:33+00:00

  @ Đạt em yêu Moonnek2008

  Câu 17 : A

  Câu 21 : B

  Câu 22 : A 

  Câu 23 : D

  Câu 24 : D

  Câu 25 : D 

  Câu 26 : C

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )