Môn GDCD Lớp 9 Thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Những truyền thống đó có phù hợp với cuộc sống hiện nay không? Vì sao?

Question

Môn GDCD Lớp 9 Thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Những truyền thống đó có phù hợp với cuộc sống hiện nay không? Vì sao? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2022-01-11T03:46:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-01-11T03:47:39+00:00

  Truyền thốbg tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần…hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  – Vì truyền thống tốt đẹp của dân tộc vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.

  @ara boss ris

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )