Môn Hóa Học Lớp 10 1,Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng khác nhau về: A. số electron B. số notron

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 1,Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng khác nhau về:
A. số electron B. số notron C. số proton D. số obitan
2,Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:
A. Có cùng số khối A. B. Có cùng số proton.
C. Có cùng số nơtron. D. Có cùng số proton và số nơtron. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 2 tháng 2022-09-24T19:54:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T19:56:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `1.B`(đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng có số nơtron khác nhau)

  `2.B`(nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng số proton)

  `#Devil`

  0
  2022-09-24T19:56:33+00:00

  Đáp án:

   1,B

  2,B

  Giải thích các bước giải:

   1, B.

  Vì :  Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, do đó số khối A khác nhau.

  2, B

  Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử có cùng số proton khắc số notron ( hay khác số khối)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )