Môn Hóa Học Lớp 10 1) Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron như sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Cho biết vị trí của R trong bảng tuần hoàn các nguyên t

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 1) Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron như sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
Cho biết vị trí của R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố và tên của nó.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 4 ngày 2022-05-09T05:28:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T05:29:49+00:00

  Đáp án:

   z=18(Ar)

  ô thứ 18

  chu kì 3 nhóm 8a(khí hiếm)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-05-09T05:29:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

  Z=18

  ô thứ 18 trong bảng tuần hoàn, chu kỳ 3 , nhóm VIIIA

  kí hiệu hóa học : Ar ( đây là nguyên tố khí hiếm)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )