Môn Hóa Học Lớp 10 29Cu,24Cr,6C,30Zn Xác định vị trí trong bảng tuần hoàn + Ô : + Chu kì : – Nhóm :

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 29Cu,24Cr,6C,30Zn
Xác định vị trí trong bảng tuần hoàn
+ Ô :
+ Chu kì :
– Nhóm : Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 3 tháng 2022-02-14T04:55:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-14T04:56:33+00:00

  -$^{29}Cu:$$1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{6}$ $3d^{10}$ $4s^{1}$ 

    Ô thứ 29 bảng tuần hoàn

    Chu kì: $4$

    Nhóm: $IB$

  -$^{24}Cr:$$1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{6}$ $3d^{5}$ $4s^{1}$ 

    Ô thứ 24 bảng tuần hoàn

    Chu kì: $4$

    Nhóm: $VIB$

  -$^{30}Zn:$$1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{6}$ $3d^{5}$ $4s^{2}$ 

    Ô thứ 30 bảng tuần hoàn

    Chu kì: $4$

    Nhóm: $IIB$

  0
  2022-02-14T04:56:41+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-10-29cu-24cr-6c-30zn-ac-dinh-vi-tri-trong-bang-tuan-hoan-o-chu-ki-nhom

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )