Môn Hóa Học Lớp 10 5 câu trắc nghiệm thôi TvT

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 5 câu trắc nghiệm thôi TvT Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-5-cau-trac-nghiem-thoi-tvt

in progress 0
Athena 3 tháng 2022-09-25T03:59:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T04:01:27+00:00

  7.C

  8.D

  9.B

  10.A

  11.A

  NTK của Al=27

  →p+n=27

  A.13+14=27 (chọn)

  B.13+15=28

  C.12+14=26

  D.13+13=26

  0
  2022-09-25T04:01:37+00:00

  Đáp án:

  Câu `7:C`

  Câu `8:D`

  Câu `9:B`

  Câu `10:A`

  Câu `11:A`

  Giải thích các bước giải:

  Câu `7:`

  – Số đơn vị điên tích hạt nhân nguyên tử ( kí hiệu `Z` ) của `1` nguyên tử gọi là `:` Số hiệu nguyên tử

  Câu `8:`

  Số hiệu nguyên tử cho biết 

  – Số `p` trong hạt nhân nguyên tử

  – Điện tích hạt nhân nguyên tử

  – Số `e` trong nguyên tử

  Câu `9:`

  `A:` Số khối

  `Z:` Số hiệu nguyên tử

  `X:` Kí hiệu nguyên tử

  Câu `10:`

  Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết `:` Số khối và đơn vị điện tích hạt nhân

  Câu `11:`

  Từ kí hiệu nguyên tử $^{27}_{13}Al$ , ta có :

  `-Z=p=e=13`

  `-n=A-Z=27-13=14`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )