Môn Hóa Học Lớp 10 8) Br có 2 đồng vị 79Br và 81Br có nguyên tử khối trung bình là 79,92. Tính số nguyên tử 78Br trong 53,352(g) AlBr3 (Al=27) và số avong

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 8) Br có 2 đồng vị 79Br và 81Br có nguyên tử khối trung bình là 79,92. Tính số nguyên tử 78Br trong 53,352(g) AlBr3 (Al=27) và số avongadro là 6,023.10^23
9) Hợp chất MY3 chứa 18,73% khối lượng của m. Trong nguyên tử M số notron nhiều hơn số proton là 4. Trong nguyên tử Y tỉ lệ giữa hạt proton và notron là 35/46. Tổng số p trong MY3 là 131. Viết kí hiệu nguyên tử đầy đủ của M và Y
GIÚP GIÙM…. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 12 tháng 2022-04-08T09:51:07+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T09:52:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  8) gọi x y là % của 79Br và 81Br

  Ta có X+y=100%

  79x+81y=79,92

  =>x=54% y=46%

  nAlBr3=53,352/(27+79,92×3)=0,2(mol)

  Số nguyên tử 79Br là 0,2x3x54%x6,02×10^23=1,95048×10^23(nguyên tử)

  9)

  Ta có

  pM+3pY=131

  35nY=46pY=>nY=46pY/35

  nM=pM+4

  Ta có (pM+nM)=18,73%(pM+nM+3pY+3nY)

  =>2pM+4=18,73%(2pM+4+243pY/35)

  =>21,3pY-1,6254pM=3,2508

  =>pY=35 pM=26

  =>Y là Br M là Fe

  nY=46 nM=30

  Kí hiệu Y là \[{}_{35}^{81}Br\]

  Kí hiệu M là \[{}_{26}^{56}Fe\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )