Môn Hóa Học Lớp 10 Áp suất gây ra 0,5 mol O2 bằng bao nhiêu ở đktc Atm, Pa, torr, mmHg, bar

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Áp suất gây ra 0,5 mol O2 bằng bao nhiêu ở đktc
Atm, Pa, torr, mmHg, bar Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 20 phút 2022-09-23T14:43:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-09-23T14:44:36+00:00

    Đã gọi là ở điều kiện tiêu chuẩn thì nó phải ở điều kiên 0 độ \(C\) và 1 atm.

    Áp suất lúc này

    \( P= 1atm=760mmHg=1,01325 bar=101325Pa=760torr\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )