Môn Hóa Học Lớp 10 Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) cũng ở nhóm VIIA như các halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn hay yếu hơn so với

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) cũng ở nhóm VIIA như các halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn hay yếu hơn so với iot. Giải thích.
Anh quên e thật r ak
mãi chả vô trl hộ
10 lần rồi đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 5 ngày 2022-05-09T02:37:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T02:38:47+00:00

  Cấu hình e atatin:

  $At: 1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^6$ $4d^{10}$ $4f^{14}$ $5s^2$ $5p^6$ $5d^{10}$ $6s^2$ $6p^5$

  $\to At$ ở chu kì 6, nhóm VIIA

  Trong nhóm VIIA, atatin ở chu kì lớn hơn iot, mà trong 1 nhóm, tính phi kim giảm dần theo chiều điện tích hạt nhân tăng.

  $\to $ atatin có tính phi kim yếu hơn iot

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )