Môn Hóa Học Lớp 10 Bài 37:Cho Br2 dư qua 41,45 gam hỗn hợp A gồm ( NaCl, NaBr, NaI ) thu được 36,75 gam hỗn hợp muối B, tiếp tục cho Cl2 dư qua B

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Bài 37:Cho Br2 dư qua 41,45 gam hỗn hợp A gồm ( NaCl, NaBr, NaI ) thu được 36,75 gam hỗn hợp muối B, tiếp tục cho Cl2 dư qua B thu được 23,4 gam hỗn hợp muối C. Tính % khối lượng muối NaBr trong A.
Cấm chép mạng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 5 tháng 2022-08-12T16:44:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T16:46:10+00:00

  Đáp án:

  NaCl:a

  NaBr:b                +Br236,75  ⇒NaCl:a và NaBr : b+c

  NaI :c

  Nên m giảm ml −mBr=127e−80c=41,45−36,75

  ⇒   c=0,1(mol)

  hhB{NaCl:a

  NaBr:b+0,1           +Cl 224,3(g) ⇒NaCl:a+b+0,1

  mhhbđ:58,5a+103b+150.0,1=41,45

  mm′c:     58,5(a+b+0,1)=23,4

  $\left \{ {{a=0,1} \atop {b=0,2}} \right.$ 

  %NaBr=0,2.103 / 41,45.100%=49,7%
   Study Well
  #Maia

   

  0
  2022-08-12T16:46:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đây em nhé!

  mon-hoa-hoc-lop-10-bai-37-cho-br2-du-qua-41-45-gam-hon-hop-a-gom-nacl-nabr-nai-thu-duoc-36-75-ga

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )