Môn Hóa Học Lớp 10 Cách phân biệt 5 chất KI, K2SO4, KNO3, K2SO3, KCl. Xin cảm ơn đã giải đáp Chúc bạn một ngày tốt lành

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cách phân biệt 5 chất KI, K2SO4, KNO3, K2SO3, KCl.
Xin cảm ơn đã giải đáp
Chúc bạn một ngày tốt lành Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 6 tháng 2022-05-29T02:43:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T02:44:41+00:00

  Nhỏ HCl vào 5 dd. K2SO3 có khí mùi hắc bay ra. 

  $K_2SO_3+ 2HCl \rightarrow 2KCl+ SO_2+ H_2O$ 

  Nhỏ BaCl2 vào 4 dd còn lại. K2SO4 có kết tủa trắng. 

  $K_2SO_4+ BaCl_2 \rightarrow BaSO_4+ 2KCl$ 

  Nhỏ AgNO3 vào 3 dd còn lại. KI có kết tủa vàng. KCl có kết tủa trắng. KNO3 ko hiện tượng. 

  $AgNO_3+ KI \rightarrow AgI+ KNO_3$ 

  $AgNO_3+ KCl \rightarrow AgCl+ KNO_3$

  0
  2022-05-29T02:44:57+00:00

  Trích mẫu thử và đánh số:

  – Nhỏ dung dịch $HCl$ vào các mẫu thử:

  + Chất tạo khí mùi hắc là: $K_2SO_3$
  + Các chất còn lại không hiện tượng:

  – Nhỏ dung dịch $BaCl_2$ vào các mẫu thử còn lại: 
  + Chất tạo kết tủa trắng: $K_2SO_4$

  + Các chất còn lại không hiện tượng
  – Nhỏ dung dịch $AgNO_3$ vào các mẫu thử:

  + Chất tạo kết tủa trắng: $KCl$

  + Chất tạo kết tủa vàng cam: $KI$

  + Chất không hiện tượng: $KNO_3$

  PTHH:
  $K_2SO_3+2HCl\xrightarrow{}2KCl+H_2O+SO_2↑$

  $K_2SO_4+BaCl_2\xrightarrow{}BaSO_4↓+2KCl$

  $AgNO_3+KCl\xrightarrow{}AgCl↓+KNO_3$
  $AgNO_3+KI\xrightarrow{}AgI↓+KNO_3$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )