Môn Hóa Học Lớp 10 cân bằng oxi hóa khử có mt na2s + na2so3+h2so4 => s+na2so4+h2o nhớ ghi cách làm

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 cân bằng oxi hóa khử có mt na2s + na2so3+h2so4 => s+na2so4+h2o nhớ ghi cách làm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2022-01-10T17:16:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T17:18:14+00:00

  Quá trình cho e:

  \({S^{ – 2}}\xrightarrow{{}}{S^0} + 2e\)  x2

  Quá trình nhận e:

  \({S^{ + 4}} + 4e\xrightarrow{{}}{S^0}\)

  Cân bằng:

  \(2N{a_2}S + N{a_2}S{O_3} + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}3S + 3N{a_2}S{O_4} + 3{H_2}O\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )