Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng phản ứng hóa học sau và chỉ rõ chất khử,chất oxi hóa, quá trinhg khử, quá trình oxi hóa FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 –> Fe2(SO4)3 +

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng phản ứng hóa học sau và chỉ rõ chất khử,chất oxi hóa, quá trinhg khử, quá trình oxi hóa
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 –> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 +H20
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 2 tuần 2023-01-01T01:32:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T01:33:06+00:00

  Chất khử: Fe+2 

  Chất oxh: Mn+7 

  Quá trình oxh: 2Fe+2 -> 2Fe+3 +2e (5x)

  Quá trình khử: Mn+7 +5e -> Mn+2   (2x) 

  10FeSO4+ 2KMnO4+ 8H2SO4 -> 5Fe2(SO4)3+ 2MnSO4+ K2SO4+ 8H2O

  0
  2023-01-01T01:33:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-can-bang-phan-ung-hoa-hoc-sau-va-chi-ro-chat-khu-chat-oi-hoa-qua-trinhg-khu-q

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )