Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng phản ứng oxi hóa – chất khử sau theo phương pháp thăng bằng electron . Xác định chất khử, chất oxi hóa Fe + H2SO4 (đặc nóng) –

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng phản ứng oxi hóa – chất khử sau theo phương pháp thăng bằng electron . Xác định chất khử, chất oxi hóa
Fe + H2SO4 (đặc nóng) —> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 16 phút 2023-01-01T00:58:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T00:59:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-can-bang-phan-ung-oi-hoa-chat-khu-sau-theo-phuong-phap-thang-bang-electron-ac

  0
  2023-01-01T00:59:49+00:00

  Fe: chất khử 

  S+6: chất oxh 

  2Fe -> 2Fe+3 +6e  (1x)

  S+6 +2e -> S+4      (3x) 

  2Fe+ 6H2SO4 (t*)-> Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )