Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng pt bằng phương pháp thăng bằng e có ghi quá trình khử vs quá trình oxi hóa FeSO4 + Cl2 –> Fe2(SO4)3 + FeCl3

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng pt bằng phương pháp thăng bằng e có ghi quá trình khử vs quá trình oxi hóa
FeSO4 + Cl2 –> Fe2(SO4)3 + FeCl3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 2 tháng 2022-10-03T22:38:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-03T22:40:24+00:00

  Quá trình oxh: 

  $ 2Fe^{+2} -> 2Fe^{+3} + 2e$   (3x)

  Quá trình khử: 

  $ 6Cl^{0} -> 6Cl^{-1} + 6e$        (1x) 

  $ 6FeSO_4 + 3Cl2 \rightarrow 2Fe_2(SO_4)_3 + 2FeCl_3$

  0
  2022-10-03T22:40:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Quá trình OXH 

  Fe+2 ->Fe+3 +1e

  Quá trình khử

  Cl2 +2e->2Cl-

  6FeSO4+3Cl2->2Fe2(SO4)3+2FeCl3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )