Môn Hóa Học Lớp 10 Cần dùng chất nào trong các chất sau : KCLO3,MnO2,KMnO4,K2Cr2O7 với khối lượng nhỏ hơn tác dụng với dd HCL đặc để điều chế được cùng 1

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cần dùng chất nào trong các chất sau : KCLO3,MnO2,KMnO4,K2Cr2O7 với khối lượng nhỏ hơn tác dụng với dd HCL đặc để điều chế được cùng 1 lượng clo ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 3 tuần 2022-05-07T07:57:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T07:58:45+00:00

  KClO3+ 6HCl -> KCl+ 3Cl2+ 3H2O 

  MnO2+ 4HCl -> MnCl2+ Cl2+ 2H2O 

  2KMnO4+ 16HCl -> 2MnCl2+ 2KCl+ 5Cl2+ 8H2O 

  K2Cr2O7+ 14HCl -> 2KCl+ 2CrCl3+ 3Cl2+ 7H2O 

  Xét 1 mol mỗi chất khi td với HCl: 

  + 1 mol KClO3 tạo ra 3 mol Cl2 

  + 1 mol MnO2 tạo ra 1 mol Cl2 

  + 1 mol KMnO4 tạo ra 2,5 mol Cl2 

  + 1 mol K2Cr2O7 tạo 3 mol Cl2 

  => KClO3 và K2Cr2O7 tạo cùng 1 lượng Cl2 

  mKClO3= 122,5g 

  mK2Cr2O7= 294g 

  => KClO3 dùng với m nhỏ hơn

  0
  2022-05-07T07:59:20+00:00

  Đáp án: 

  16HCl + 2KMnO4→ 5Cl2+ 2MnCl2+ 2KCl+8$h_{2}$ O

  6HCl + KClO3 →3Cl2+ KCl+3H2O

  4HCl + MnO2→  Cl2+ MnCl2+ 2H2O

  14HCl+K2Cr2O7→3Cl2+7H2O+2KCl+2CrCl3

  ⇒ $KCLO_{3}$ dùng với m nhỏ hơn .

  #_Aries_

  #Chúc_bạn_học_tốt_!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )