Môn Hóa Học Lớp 10 Cần gấp lắm nha mng Giải hộ em với nhaaa

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cần gấp lắm nha mng
Giải hộ em với nhaaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-can-gap-lam-nha-mng-giai-ho-em-voi-nhaaa

in progress 0
Bella 4 tháng 2022-08-23T13:47:02+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T13:48:33+00:00

  Câu 1: Điện hóa trị= điện tích ion

  -Na₂O: +〖Na〗^(1+)

                  + O^(2-)

  -MgO: +〖Mg〗^(2+)

               +O^(2-)

  -KCl: +K^(+1)

           +〖Cl〗^(1-)

  -AlCl₃: +〖Al〗^(3+)

              +〖Cl〗^(1-)

  -K₂S: +K^(1+)

            +S^(2-)

  -CaBr₂: +〖Ca〗^(2+)

                 +〖Br〗^(1-)

  Câu 2: Cộng hóa trị = số liên kết của nguyên tử trong phân tử

  -SiO₂: + Si là 4

              + O là 2

  -H₂S: + H là 1

            +S là 2

  -PH₃: + P là 3

             + H là 1

  -HBr: + H là 1

            +Br là 1

  -CH₄: + C là 4

            + H là 1

  -C₂H₂: + C là 4

              +H là 1

  -C₂H₄: +C là 4

              +H là 1

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )