Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1: Cho 18,2 g hỗn hợp Mg Al Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 85,4 g hỗn hợp muối và một khí duy nhất. Tính khố

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1: Cho 18,2 g hỗn hợp Mg Al Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 85,4 g hỗn hợp muối và một khí duy nhất. Tính khối lượng H2SO4 nguyên chất cần dùng.
Câu 2: hỗn hợp x gồm hai khí là hai dạng thù hình của Oxi có tỉ khối so với heli là 28/3 thể tích X cần dùng để oxi hóa hoàn toàn 25,92 gam bạc ở nhiệt độ thường là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 4 ngày 2022-05-09T08:26:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T08:28:17+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  \text{ Gọi a là số mol của $H_2SO_4$ }\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = a\,mol\\
  BTKL:\\
  {m_{hh}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} = {m_m} + {m_{{H_2}}} \Leftrightarrow 18,2 + 98a = 85,4 + 2a\\
   \Rightarrow a = 0,7\,mol\\
  {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,7 \times 98 = 68,6g\\
  2)
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  hh:{O_2}(a\,mol),{O_3}(b\,mol)\\
  {M_{hh}} = \dfrac{{28}}{3} \times 4 = \dfrac{{112}}{3}(g/mol)\\
  \text{ Giả sử số mol của hỗn hợp X là 1 mol }\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 1\\
  32a + 48b = \dfrac{{112}}{3}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = \dfrac{2}{3};b = \dfrac{1}{3}\\
   \Rightarrow {n_{{O_2}}}:{n_{{O_3}}} = \dfrac{2}{3}:\dfrac{1}{3} = 2:1\\
  2Ag + {O_3} \to A{g_2}O + {O_2}\\
  {n_{Ag}} = \dfrac{{25,92}}{{108}} = 0,24\,mol\\
  {n_{{O_3}}} = \dfrac{{0,24}}{2} = 0,12\,mol \Rightarrow {n_{{O_2}}} = 0,12 \times 2 = 0,24\,mol\\
  {V_X} = (0,12 + 0,24) \times 22,4 = 8,064l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )