Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1. Cho các nguyên tố: Na, Mg, Al, P (a) Viết cấu hình electron của và cho biết đó là kim loại hay phi kim? (b) So sánh tính phi kim

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1. Cho các nguyên tố: Na, Mg, Al, P
(a) Viết cấu hình electron của và cho biết đó là kim loại hay phi kim?
(b) So sánh tính phi kim, độ âm điện của các nguyên tố Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 5 tháng 2022-06-30T12:26:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T12:27:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Na=1s2, 2s2, 2p6, 3s1

  Na là kim loại

  Mg=1s2, 2s2, 2p6, 3s2

  Mg là kim loại

  Al=1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1

  Al là kim loại

  P=1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3

  P là phi kim

  b)các nguyên tố Na(Na=11), Mg(Mg=12), Al(Al=13), P(P=15) nằm cùng ở chu kì 3 nên:

  Độ âm điện và tính phi kim: Na<Mg<Al<P

  0
  2022-06-30T12:28:20+00:00

  1.

  a)

  Ta có Na Mg và Al ở cùng chu kì

  Tính kim loại

  Na và K ở cùng nhóm nên tính kim loại

  b)

  Tính bazo của hidroxit:

  2.

  a)

  Ta có Si và P ở cùng chu kì nên tính phi kim của

  P và N ở cùng nhóm nên tính phi kim của

  b)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )