Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1. Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu nào sau đây? A. NaOH, Na2CO3, AgNO3 B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3 C.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1. Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu nào sau đây?
 A. NaOH, Na2CO3, AgNO3
 B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3
 C. KOH, AgNO3, NaCl
 D. NaOH, Na2CO3, NaCl
giải thích nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 2 ngày 2022-09-23T02:30:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T02:31:47+00:00

  Câu 10, A

  Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết NaOH, Na2CO3, AgNO3

  Hiện tượng:

  + Có kết tủa trắng → AgNO3

    HCl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + HNO3

  + Có khí thoát ra → Na2CO3

    2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

  + Không hiện tượng → NaOH

    NaOH + HCl → NaCl + H2O

   

  0
  2022-09-23T02:31:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1. Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu nào sau đây?

   A. NaOH, Na2CO3, AgNO3

  B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3  

  C. KOH, AgNO3, NaCl  

  D. NaOH, Na2CO3, NaCl

  Na2CO3+HCl->NaCl+H2O+CO2 

  => có khí thoát ra 

  AgNO3+HCl->AgCL+HNO3

  => có kết tủa trắng 

  NaOH+HCl->NaCl+H2O

  => ko hiện tượng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )