Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo từ bao nhiêu loại hạt cơ bản? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 2: rong nguyên tử, hạt mang điện là: A. electron và

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo từ bao nhiêu loại hạt cơ bản?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 2: rong nguyên tử, hạt mang điện là:
A. electron và proton B. proton và notron
C. electron D. electron và notron
Câu 3 : Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử (trừ nguyên tử hiđro) là:
A. electron, proton B. electron, nơtron, proton
C. proton, nơtron D. nơtron, electron
Câu 4: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất
A. không mang điện B. có thể mang điện hoặc không mang điện
C. mang điện tích dương D. mang điện tích âm
Câu 5: Vỏ nguyên tử là một thành phần của nguyên tử
A. mang điện tích dương B. có thể mang điện hoặc không mang điện
C. không mang điện D. mang điện tích âm
Câu 6: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại?
A. notron B. notron và electron
C. proton D. electron
Câu 7:Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
B. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt eletron.
C. Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là p, n, e.
D. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton và hạt notron.
Câu 8: Kí hiệu hóa học biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của nguyên tố hóa học vì nó cho biết
A. số A và số Z B. số hiệu nguyên tử
C. nguyên tử khối của nguyên tử D. số A
Câu 9: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
A. số proton B. số khối.
C. số nơtron D. số nơtron và proton
trắc nghiệm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 22 phút 2022-07-29T13:18:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T13:20:23+00:00

  Đây là đáp án của mình
  Xin ctlhn+5sao
  1 A
  2 A
  3 C
  4 A
  5 D
  6 D
  7 A
  8 A
  9 A

  0
  2022-07-29T13:20:33+00:00

  Đáp án:

   1A

  2A

  3C

  4A

  5D

  6D

  7A

  8A

  9A

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )