Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 3: Nêu tính chất hóa học của lưu huỳnh. Viết phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất Câu 4: Nêu tính chất hóa học của axi

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 3: Nêu tính chất hóa học của lưu huỳnh. Viết phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất
Câu 4: Nêu tính chất hóa học của axit sunfuric. Viết phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 2 tháng 2022-09-25T08:11:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T08:12:34+00:00

  Câu 3

  Lưu huỳnh có tính oxi hóa và tính khử

  1. Tác dụng với hiđro

  $H_{2}+S$ $\xrightarrow[]{350^{o}C}$ $H_{2}S$

  2. Tác dụng với kim loại

  $2Na+S$ $\xrightarrow[]{t^{o}}$ $Na_{2}S$ 

  3. Tác dụng với OxI (tính khử)

  $S+O_{2}$ $\xrightarrow[]{t^{o}}$ $SO_{2}$

  4. Tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh

  $S+ 2H_{2}$$SO_{4}$ $_{đặc}$ $\xrightarrow[]{t^{o}}$ $3SO_{2}$ + $2H_{2}O$ 

  Câu 4

  1. $H_{2}$$SO_{4}loãng$ 

  a, Làm quỳ tím chuyển đỏ

  b, Tác dụng với kim loại đứng trước $H$

  $Fe_{}$ + $H_{2}$$SO_{4}$ → $FeSO_{4}$ + $H_{2}$ ↑

  c, Tác dụng với oxit bazơ

  $FeO_{}$ + $H_{2}$$SO_{4}$ → $FeSO_{4}$ + $H_{2}O$

  d, Tác dụng với Bazơ

  $NaOH_{}$ + $H_{2}$$SO_{4}$ → $NaHSO_{4}$ + $H_{2}O$

  $2NaOH_{}$ + $H_{2}$$SO_{4}$ → $Na_{2}SO_{4}$ + $2H_{2}O$

  e, Tác dụng với muối

  $Na_{2}$$CO_{3}$ + $H_{2}$$SO_{4}$ → $Na_{2}SO_{4}$ + $H_{2}O$ + $CO_{2}$

  2. $H_{2}$$SO_{4}đặc$ 

  a, Tác dụng với Kim loại

  $2Fe_{}$ + $6H_{2}$$SO_{4}$ → $Fe_{2}(SO_4)_3$ + $3SO_{2}$ + $6H_{2}O$

  b, Tác dụng với phi kim

  $S$ + $2H_{2}$$SO_{4}đặc$ $\xrightarrow[]{t^{o}}$ $3SO_{2}$ + $2H_{2}O$

  c, Tác dụng với những chất khử

  $2H_{2}$$SO_{4}đặc$ + $2FeSO_{4}$ → $Fe_{2}(SO_4)_3$ + $SO_{2}$ + $H_{2}O$

  d, Tính háo nước

  $C_{12}$$H_{22}$$O_{11}$ + $H_{2}$$SO_{4}đặc$ → $12C$ + $H_{2}$$SO_{4}$ + $11H_{2}O$

  Nhớ cho mik ctlhn nhé!!! @@

  0
  2022-09-25T08:12:55+00:00

  Giải thích các bước giải:câu 3.+ Tác dụng với kim loại: O2 oxi hóa được hầu hết các kim loại trừ Ag, Au, Pt2Cu+O2to→2CuO+ Tác dụng với Hiđro, Phản ứng có thể gây nổ mạnh nếu tỉ lệ phản ứng O2:H2 = 1:2 O2+2H2to→2H2O+ Tác dụng với một số phi kim khác: 4P+5O2to→2P2O5+ Tác dụng với một số hợp chất:C2H5OH+3O2to→2CO2+3H2O

  câu 4 .

  Axít sulfuric tinh khiết hoàn toàn không được tìm thấy trên Trái Đất, do ái lực rất lớn giữa axít sulfuric và nước. Ngoài ra, axít sulfuric là thành phần của mưa axít, được tạo thành từ điôxít lưu huỳnh trong nước bị ôxi hoá, hay là axít sulfuric bị ôxi hoá.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )