Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 8: Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử thuộc nguyên tố kim loại ? A. 1s1 B. 1s2 C. 1s22s1 D. 1s22s22p1 Câu 9: Ph

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 8: Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử thuộc nguyên tố kim loại ?
A. 1s1 B. 1s2 C. 1s22s1 D. 1s22s22p1
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây đúng ?
A. Tất cả các nguyên tố s đều là kim loại.
B. Tất cả các nguyên tố p đều là phi kim.
C. 1s22s22p2 là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố phi kim.
D. Chỉ có nguyên tử (39 19)Kmới có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 23 phút 2022-07-21T02:26:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T02:27:39+00:00

  Câu `8:C`

  Giải tích :Các nguyên tử có `1,2,3` electron ở lớp ngoài cùng dễ nhường electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại ( trừ `H,He` và `B` )

  Câu `9:C`

  $1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{2}$  

  Có lớp `e` ngoài cùng là `4` nên là nguyên tố phi kim

  0
  2022-07-21T02:27:55+00:00

  Câu 8 : C . Vì số e lớp ngoài cùng là 1e 

  Câu 9 : C . Vì số e lớp ngoài là 4e mà vị trí của cấu hình là C (Cacbon) nên nguyên tố là PK

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )