Môn Hóa Học Lớp 10 Câu1 : Hòa tan hoàn toàn 34,4 g hỗn hợp CaCO3, K2CO3,Na2CO3 bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí ( đktc) và dung d

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu1 : Hòa tan hoàn toàn 34,4 g hỗn hợp CaCO3, K2CO3,Na2CO3 bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí ( đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thì thì thu được số gam muối khan?
Câu2: cho 8,7 g MNO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc nóng thì thu được v lít khí clo ở ( đktc) .Tính v Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2022-03-23T06:04:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T06:05:07+00:00

  Đáp án: 1, 37,7g

                2, 2,24l

   

  Giải thích các bước giải:

   1, Ta có: \({n_{HCl}} = 2{n_{C{O_2}}} = 0,6mol \to {n_{{H_2}O}} = 0,3mol\)

  Bảo toàn khối lượng: m= \({m_{muối cacbonat}} + {m_{HCl}} – {m_{C{O_2}}} – {m_{{H_2}O}} = 34,4 + 0,6 \times 36,5 – 0,3 \times 44 – 0,3 \times 18 = 37,7\)

  2, \(Mn{O_2}\; + {\rm{ }}4HCl{\rm{ }} \to MnC{l_{2\;}} + {\rm{ }}2{H_2}O{\rm{ }} + {\rm{ }}C{l_2}\)

  \({V_{C{l_2}}} = 0,1 \times 22,4 = 2,24l\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )