Môn Hóa Học Lớp 10 cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 100 ml dd NaOH 3,5M . tính Cm các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 100 ml dd NaOH 3,5M . tính Cm các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 1 năm 2022-03-22T02:03:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T02:04:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nAlCl3=0,1(mol)

   nNaOH=0,35(mol)

  AlCl3 + 3NaOH => Al(OH)3 + 3NaCl (1)

   0,1.         0,3.            0,1.              0,3

  pt (1) . 3.nAlCl3<nNaOH (0,3<0,35) => AlCl3 hết ; NaOH dư

  NaOH + Al(OH)3 => NaAlO2 + 2H2O (2)

   0,05.        0,05.            0,05

  nNaOH dư= 0,05(mol)

  pt (2) nNaOH<nAl(OH)3 (0,05<0,1)=> NaOH hết ; Al(OH)3 dư

  V dd mới=0,2(l)

  Cm Al(OH)3=0,05:0,2=0,25(M)

  Cm NaCl=0,3:0,2=1,5(M)

  Cm NaAlO2=0,05:0,2=0,25(M)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )