Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 16 gam NaOH tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4. Hãy tính: a) Khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng và khối lượng Na2SO4 tạo th

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 16 gam NaOH tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4. Hãy tính:
a) Khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng và khối lượng Na2SO4 tạo thành.
b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 cần dùng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 1 năm 2022-04-08T00:43:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T00:45:15+00:00

  n NaOH=$\frac{16}{40}$ =0,4 mol

  2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O

   0,4→       0,2          0,2                  mol

  a.m H2SO4=0,2.98=19,6 g

     m Na2SO4=0,2.142=28,4 g

  b.CM H2SO4=$\frac{0,2}{0,5}$ =0,4 M

  ………………………….chúc bạn học tốt…………………………

  0
  2022-04-08T00:45:43+00:00

  Bn tham khảo

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-16-gam-naoh-tac-dung-vua-du-voi-500-ml-dung-dich-h2so4-hay-tinh-a-khoi-lu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )