Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 19(g) hỗn hợp Fe và ZnO phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl thu được 1.12l khí H2(đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 19(g) hỗn hợp Fe và ZnO phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl thu được 1.12l khí H2(đktc).
Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. tính nồng độ molcuar dung dịch HCl Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 11 phút 2022-09-20T04:37:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T04:38:33+00:00

  Mình giải trong hình nha! 

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-19-g-hon-hop-fe-va-zno-phan-ung-vua-du-voi-500ml-dung-dich-hcl-thu-duoc-1

  0
  2022-09-20T04:38:36+00:00

  Đáp án:

   mFe=2,8g; mZnO=16,2g; cMddHCL=1M

  Giải thích các bước giải:

  nH2=1,12/22,4=0,05mol

  Gọi số mol Fe và ZnO là a và b

  Ta có 56a+81b=19

   Fe+2HCl->FeCl2+H2

   ZnO+2HCl->ZnCL2+H2O

  nFe=a=nH2=0,05

  ->mFe=0,05.56=2,8g

  ->mZnO=19-2,8=16,2g

  ->nZnO=16,2/81=0,2

  Ta có nHCl=2nFe+2nZnO=2.0,05+2.0,2=0,5mol

  ->cMddHCl=0,5/0,5=1M 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )