Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 2,24 lít khí SO2(đktc) tác dụng hết với 100ml NaOH 1,5M, sau phản ứng thu được muối gì khối lượng bao nhiêu? Gợi ý:Tính số mol SO2,

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 2,24 lít khí SO2(đktc) tác dụng hết với 100ml NaOH 1,5M, sau phản ứng thu được muối gì khối lượng bao nhiêu?
Gợi ý:Tính số mol SO2,NaOH và sét tỉ lệ giữa chúng .
Suy ra muối tạo thành từ đó tính khối lượng muối.(Hóa học 10). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 2 tháng 2022-03-15T03:01:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-03-15T03:02:44+00:00

  Đáp án:

  \({n_{N{a_2}S{O_3}}} = 6,3{\text{ gam; }}{{\text{n}}_{NaHS{O_3}}} = 5,2{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

  2,24 lít chứ bạn.

   Ta có:  \({n_{S{O_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{NaOH}} = 0,1.1,5 = 0,15{\text{ mol}} \to {\text{T = }}\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \frac{{0,15}}{{0,1}} = 1,5\)

  Vì \(1 < T < 2\) nên sản phẩm thu được là hai muối.

  \(2NaOH + S{O_2}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

  \(NaOH + S{O_2}\xrightarrow{{}}NaHS{O_3}\)

  Gọi số mol \(N{a_2}S{O_3};{\text{ NaH}}{\text{S}}{{\text{O}}_3}\) lần lượt là x, y.

  \( \to {n_{NaOH}} = 2x + y = 0,15;{\text{ }}{{\text{n}}_{S{O_2}}} = x + y = 0,1 \to x = y = 0,05\)

  \(\to {n_{N{a_2}S{O_3}}} = 0,05.(23.2 + 32 + 16.3) = 6,3{\text{ gam; }}{{\text{n}}_{NaHS{O_3}}} = 0,05.(23 + 1 + 32 + 16.3) = 5,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )