Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 200 ml dung dịch KOH 1M vào 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch X. a) Tính khối lượng các chất trong dung dịch X. b) Tín

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 200 ml dung dịch KOH 1M vào 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch X.
a) Tính khối lượng các chất trong dung dịch X.
b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch X. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 1 năm 2022-04-07T14:29:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T14:30:45+00:00

   ok r đó

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-200-ml-dung-dich-koh-1m-vao-300-ml-dung-dich-h2so4-0-5m-thu-duoc-dung-dic

  0
  2022-04-07T14:31:26+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2KOH + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  {n_{KOH}} = 0,2mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,15mol\\
   \to \dfrac{{{n_{KOH}}}}{2} > \dfrac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{1} \to {n_{{H_2}S{O_4}}}du\\
  a)\\
  {n_{{K_2}S{O_4}}} = \dfrac{1}{2}{n_{KOH}} = 0,1mol\\
   \to {m_{{K_2}S{O_4}}} = 17,4g\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}(pt)}} = \dfrac{1}{2}{n_{KOH}} = 0,1mol\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}(dư)}} = 0,05mol\\
   \to {m_{{H_2}S{O_4}(dư)}} = 4,9g\\
  b)\\
  C{M_{{K_2}S{O_4}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,2 + 0,3}} = 0,2M\\
  C{M_{{H_2}S{O_4}(dư)}} = \dfrac{{0,05}}{{0,2 + 0,3}} = 0,1M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )