Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 22,6g hh Zn và ZnO vào dd h2so4 đặc nóng thu được 2,24 lít khí so2 a) tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hh b) tính khối l

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 22,6g hh Zn và ZnO vào dd h2so4 đặc nóng thu được 2,24 lít khí so2
a) tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hh
b) tính khối lượng dd h2so4 80% cần dùng và khối lượng muối sinh ra Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 1 ngày 2022-01-14T23:26:27+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T23:28:00+00:00

  Đáp án:

   a) 28,76% và 71,24%

  b) 49g và 48,4 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Zn + 2{H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  ZnO + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}O\\
  nZn = nS{O_2} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1\,mol\\
  \% mZn = \dfrac{{0,1 \times 65}}{{22,6}} \times 100\%  = 28,76\% \\
  \% mZnO = 100 – 28,76 = 71,24\% \\
  b)\\
  nZnO = \dfrac{{22,6 – 0,1 \times 65}}{{81}} \approx 0,2\,mol\\
  n{H_2}S{O_4} = 0,1 \times 2 + 0,2 = 0,4\,mol\\
  m{\rm{dd}}{H_2}S{O_4} = \dfrac{{0,4 \times 98}}{{80\% }} = 49g\\
  nZnS{O_4} = nZn + nZnO = 0,3\,mol\\
  mZnS{O_4} = 0,3 \times 161 = 48,4g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )