Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 25,2 g hỗn hợp gồm NaBr, KCl. Hòa tan hỗn hợp vào nước thành 500g dd A. Cho dd A tác dụng với dd AgNO3 (đủ) thu được 47,5g kết tủa.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 25,2 g hỗn hợp gồm NaBr, KCl. Hòa tan hỗn hợp vào nước thành 500g dd A. Cho dd A tác dụng với dd AgNO3 (đủ) thu được 47,5g kết tủa.
a/tính nồng độ % của NaBr, KCl trong dd A
b/tính thể tích dd AgNO3 0.4M cần dùng trong phản ứng trên. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
12 phút 2022-09-22T15:36:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T15:37:51+00:00

  Mình giải trong hình nha! 

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-25-2-g-hon-hop-gom-nabr-kcl-hoa-tan-hon-hop-vao-nuoc-thanh-500g-dd-a-cho

  0
  2022-09-22T15:38:01+00:00

  Đáp án:

   a)

  C%NaBr=2,06%

  C%KCl=1,49%

  b) 0,75 l

  Giải thích các bước giải:

   a)

  NaBr+AgNO3->AgBr+NaNO3

  KCl+AgNO3->AgCl+KNO3

  gọi a là số mol NaBr b là số mol KCl

  ta có

  103a+74,5b=25,2

  188a+143,5b=47,5

  =>a=0,1 b=0,2

  C%NaBr=0,1×103/500×100%=2,06%

  C%KCl=0,1×74,5/500×100%=1,49%

  b)

  nAgNO3=0,1+0,2=0,3 mol

  VAgNO3=0,3/0,4=0,75 l

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )