Môn Hóa Học Lớp 10 cho 250ml dung dịch AgNO3 nồng độ x(mol/l) vào dung dịch NaI dư, được 58,75 g kết tủa, giá trị của x là bao nhiêu?(biết Ag=108;I=127)

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 cho 250ml dung dịch AgNO3 nồng độ x(mol/l) vào dung dịch NaI dư, được 58,75 g kết tủa, giá trị của x là bao nhiêu?(biết Ag=108;I=127) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 11 phút 2022-07-05T09:38:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-07-05T09:39:35+00:00

    AgNO3+ NaI -> AgI+ NaNO3 

    nAgI= nAgNO3= 0,25 mol  

    => x= CM AgNO3= 0,25/0,25= 1M

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )