Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 31.4g hỗn hợp Al và Zn td với H2So4 loãng dư thư được15.68 l H2 a) tính %khối lượng từng chất trong hỗn hợp khí ban đ

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 31.4g hỗn hợp Al và Zn td với H2So4 loãng dư thư được15.68 l H2 a) tính %khối lượng từng chất trong hỗn hợp khí ban đầu b) cho hỗn hợp td vs H2So4 đặc nguội dư tính thể tích khí So2 thư được ở dktc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 4 tháng 2022-01-14T04:29:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T04:30:39+00:00

  ta có phương trình:

  2Al+3H2SO4=>Al2(SO4)3+3H2

  a                                          1,5a (mol)

  Zn+H2SO4=>ZnSO4+H2

  b                                  b    (mol)

  a,ta có vH2=15,68(lít)=>nH2=$\frac{15,68}{22.4}$=0.7(mol) 

  gọi a là số mol của Al,b là số mol của Zn

   =>1,5a+b=0.7(mol)(1)

  27a+65b=31,4(g)(2)

  từ (1)(2)=>a=0.2(mol),b=0.4(mol)

  =>%Al=$\frac{0.2*27}{31,4}$*100=17,2%  

  =>%Zn=100-17.2=82.8%

  b,Zn+2H2SO4=>ZnSO4+2H2O+SO2↑

     0.4                                              0.4  (mol)

  Al ko tác dụng

  =>vSO2=0.4*22.4=8.96(lít)

  0
  2022-01-14T04:30:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-31-4g-hon-hop-al-va-zn-td-voi-h2so4-loang-du-thu-duoc15-68-l-h2-a-tinh-kh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )