Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 2,24 lít khí H 2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu đ

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra
2,24 lít khí H 2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 4 ngày 2022-05-08T20:56:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-05-08T20:58:10+00:00

  Đáp án:

  \({m_{muối}} = 11,3g\)

  Giải thích các bước giải:

  \({n_{{H_2}}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol\)

  PTHH :

  \(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\)  (1)

  \(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)  (2)

  Theo PTHH (1); (2) ta có : \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,2mol\)

  Bảo toàn khối lượng: \({m_{KL}} + {n_{HCl}} = {m_{muối}} + {m_{{H_2}}}\) 

  \( \to {m_{muối}} = {m_{KL}} + {n_{HCl}} – {m_{{H_2}}} = 4,2 + 0,2.36,5 – 0,1.2 = 11,3g\)

  0
  2022-05-08T20:58:40+00:00

  Giải:

  `n_{H_2} = (2,24)/(22,4) = 0,1` (mol)

  Gọi kim loại Mg, Zn có CTTQ là `R`

  PTHH: `2R + 2nHCl -> 2RCl_n + nH_2`

  (mol)    2            2n                                    n

  (mol)   `(0,2)/n`     0,2                                    0,1

  `m_{HCl} = 0,2 . (1 + 35,5) = 7,3` (g)

  BTKL `->` $m_{muối\ khan} = 4,2 + 7,3 – 0,1 . (1 . 2) = 11,3$ (g)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )