Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 5,05 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B (ở 2 chu kỳ liên tiếp) hòa tan hoàn toàn vào 95,1 gam nước, sau phản ứng thu được 1,68 lít

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 5,05 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B (ở 2 chu kỳ liên tiếp) hòa tan hoàn toàn vào 95,1 gam nước, sau phản ứng thu được 1,68 lít H2 (đktc).
a) Xác định tên kim loại A, B (Li = 7; Na = 23; K = 39; H = 1, O = 16)
b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
12 tháng 2022-05-07T19:33:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T19:34:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-5-05-gam-hon-hop-hai-kim-loai-kiem-a-b-o-2-chu-ky-lien-tiep-hoa-tan-hoan

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )