Môn Hóa Học Lớp 10 cho 7,15g tinh thể muối ngậm nước Ma(XO3)b.nH2O td hoàn toàn với lượng dư dd Ca(OH)2 tạo ra 2,5g muối CaXO3 kt trắng, nếu đ

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 cho 7,15g tinh thể muối ngậm nước Ma(XO3)b.nH2O td hoàn toàn với lượng dư dd Ca(OH)2 tạo ra 2,5g muối CaXO3 kt trắng, nếu đem 7,15g tinh thể muối ngậm nước trên td hoàn toàn với lượng dư dd Ba(OH)2 tạo ra 4,925g muối kt trắng Z
a) xđ CTPT muối ngậm nước bđ biết rằng trong đó nước chiêm 62,94% về khối lượng
làm ơn giải giúp mk vs cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
27 phút 2022-09-24T01:05:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T01:06:39+00:00

  Đáp án:

  \(N{a_2}C{O_3}.10{H_2}O\)

  Giải thích các bước giải:

   Bảo toàn nguyên tố X:

  \({n_{CaX{O_3}}} = {n_{BaX{O_3}}} \to \frac{{2,5}}{{40 + X + 16.3}} = \frac{{4,925}}{{137 + X + 16.3}} \to X = 12 \to X:C\)

  \( \to {n_{CaC{O_3}}} = \frac{{2,5}}{{100}} = 0,025{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{O_3}^{2 – }}}\)

  Trong tinh thể

  \({m_{{H_2}O}} = 7,15.62,94\%  = 4,5{\text{ gam}} \to {{\text{n}}_{{H_2}O}} = \frac{{4,5}}{{18}} = 0,25{\text{ mol; }}{{\text{m}}_{{M_a}{{(C{O_3})}_b}}} = 7,15 – 4,5 = 2,65{\text{ gam}}\)

  \({n_{{M_a}{{(C{O_3})}_b}}} = \frac{{0,025}}{b} \to M.a + 60b = \frac{{2,65}}{{\frac{{0,025}}{b}}} = 106b \to M = \frac{{46b}}{a} \to a = 2;b = 1 \to M = 23 \to Na\)

  \( \to {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,025{\text{ mol}} \to {\text{n = }}\frac{{0,25}}{{0,025}} = 10 \to N{a_2}C{O_3}.10{H_2}O\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )