Môn Hóa Học Lớp 10 Cho các chất sau Fe, HNO3; H2SO4 (loãng), HCl, H2SO4 (đặc), CO2; O3, Ag. Dãy gồm các chất phản ứng đươc với S là: a. Fe, HNO3; (đặc

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho các chất sau Fe, HNO3; H2SO4 (loãng), HCl, H2SO4 (đặc), CO2; O3, Ag. Dãy gồm các chất phản ứng đươc với S là:
a. Fe, HNO3; (đặc) O3, b. Ag ; HNO3; H2SO4 (loãng) c.Fe;Ag.H2SO4 (đặc), CO2
d. HCl, CO2; O3, Ag Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 4 tháng 2022-01-14T08:25:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T08:26:43+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2Ag + S \to A{g_2}S\\
  S + 2HN{O_3} \to {H_2}S{O_4} + 2NO\\
  S + 2{H_2}S{O_4} \to 3S{O_2} + 2{H_2}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )