Môn Hóa Học Lớp 10 Cho dãy các chất sau, chất nào có khả năng tác dụng được với axit HCl? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho dãy các chất sau, chất nào có khả năng tác dụng được với axit HCl? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện của phản ứng: Fe, FeCl 2 , FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , KMnO 4 , Cu, AgNO 3 , H 2 SO 4 , Mg(OH) 2 . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 6 ngày 2022-09-22T12:08:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T12:10:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Fe +2 HCl → FeCl2 + H2

   FeO +2 HCl → FeCl2 +H2O

   Fe2O3 +6HCl →2 FeCl3 +3 H2O

   Fe3O4 +8HCl →2FeCl3+FeCl2 +4H2O

  2KMnO4 + 16HCl →2KCl + 2MnCl2 +5Cl2 +8H2O

  AgNO3 +HCl →AgCl↓ +HNO3

  Mg(OH)2 +2 HCl →MgCl2 +2 H2O

  0
  2022-09-22T12:10:39+00:00

  Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, KMnO4, AgNO3, Mg(OH)2 tác dụng với HCl

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-day-cac-chat-sau-chat-nao-co-kha-nang-tac-dung-duoc-voi-ait-hcl-viet-phuo

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )