Môn Hóa Học Lớp 10 Cho dung dịch chứ 24,12 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY. (X,Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì kế tiếp thuộc nhóm V

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho dung dịch chứ 24,12 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY. (X,Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì kế tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử $Z_{X}$ < $Z_{Y}$) vào dung dịch $AgNO_{3}$ (dư), thu được 30,44 gam kết tủa. Phần trăm số mol của Nã trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 4 tháng 2022-08-07T11:11:24+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T11:12:48+00:00

  Đáp án: $\%n_{NaX}=56,82\%$

   

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-dung-dich-chu-24-12-gam-hon-hop-gom-hai-muoi-na-va-nay-y-la-hai-nguyen-to

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )